Εταίροι

Στο έργο FLOURISH συμμετέχουν εταίροι από 5 χώρες, με σχετικές εμπειρίες και ικανότητες για την επιτυχή υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου και τη επίτευξη των στόχων του.

🇫🇷

Το Pistes-Solidaires είναι ένας  σύλλογος που αναπτύσσει τα έργα και τις δράσεις του σύμφωνα με τους 4 πυλώνες εκπαίδευσης της UNESCO: μάθε πως να αποκτάς γνώση, μάθε  να είσαι,μάθε να κάνεις πράξη αυτά που μαθαίνεις, μάθε να ζεις μαζί και με τουα αλλούς.Στόχος μας είναι να καταστήσουμε δυνατό πως κάθε νέος μπορεί να επωφεληθεί από τη μοναδική εμπειρία της διεθνούς εκπαιδευτικής κινητικότητας. Η εκπαίδευση συμβαδίζει με το άνοιγμα προς τον κόσμο και την κατανόηση των τοπικών/ παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων.Η Pistes-Solidaires βασίζει το έργο της σε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε αυτές που βασίζονται  στη βιωματική μάθηση. Δημιουργούμε εκπαιδεύσεις που αναπτύσσουν  κοινωνικές δεξιότητες,διευκολύνουν τη συμβίωση και μαθαίνουν πως να ζούμε.Η έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του τομέα εργασίας.

🇦🇹

Η Austrian Association of Inclusive Society(AIS) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, αφιερωμένη στη διεπιστημονική έρευνα που προωθεί την καινοτομία και τη συνεργασία στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,της κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης.Στόχος μας είναι  να βελτιώσουμε τη ζωή των ατόμων που έχουν κοινωνικά,οικονομικά και εκπαιδευτικά  μειονεκτήματα ή σωματικές/νοητικές αναπηρίες μέσω της κοινωνικής ένταξης και της  απόκτησης νέων δεξιοτήτων.Η AIS διοργανώνει συνέδρια,εργαστήρια, εκπαιδεύσεις  και άλλες εκδηλώσεις που επικεντρώνονται στην κοινωνική ανάπτυξη ,την αλλαγή συμπεριφορών και την προώθηση της ένταξης των νέων και των περιθωριοποιημένων ομάδων. 

🇮🇹

H Exeo Lab είναι μια πολυδύναμη, ευέλικτη νέα αταιρία που οραματίζεται μια κοινωνία με γνώμονα τη βιωσιμότητα.Η Exo Lab εργάζεται για να αποδείξει ότι η τοπική ανάπτυξη είναι το κλειδί για την προσέλκυση έργων,δεξιοτήτων, ευκαιριών και δικτύων για την ανάπτυξη της κοινότητας.

Η Exo Lab είναι μια σύμπραξη ειδικών σε θέματα χάραξης πολιτικής, της οποίας τα ιδρυτικά μέλη έχουν πάνω από μια δεκαετία  εμπειρία σε συμβολευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους καιιδιωτικούς φορείς.Επίσης, η Exo Lab παρέχει σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και καινοτόμες startups επιχειρήσεις προηγμένη βοήθεια  στον τομεα της ανάπτυξης επιχειρήσεων,των επενδυτικών στρατηγικών, της τεχνολογίας και της R&S. Οι κύριοι στόχοι και τα πεδία ειδίκευσης της περιλαμβάνουν: τεχνική βοήθεια, επιχειρηματική ανάπτυξη, κοινωνική επιχειρηματικότητα,χωροταξική ανάπτυξη,εσωτερίκευση,συνεργασία. Η Εxo Lab συμμετέχει σε περιφερειακά,εθνικά και διακρατικά έργα με στόχο τη δημιουργία αναπτυξιακών ευκαιριών για τις εμπλεκόμενες περιοχές, ιδιαίτερα στον τομέα της επιχειρηματικότητας,της κοινωνικής και της εργασιακής ένταξης.

🇬🇷

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.Οι δράσεις μας στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών,ενώ στόχος μαι είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις καινοτομίας,να επιτύχουμε ανάπτυξη,βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο τους στη κοινωνία.Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργικότητας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η δέσμευση των ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία,την επιστήμη και την κοινωνία στοχεύει στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού κόσμου και των φορέων της κοινωνίας προκειμένου να ανπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων,δεξιοτήτων,εργαλείων, αξιών και κινήτρων.Ο τελικός στόχος είναι να κάνουμε τη διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουμε στο υψηλότερο επίπεδο τις αρχές των εννοιών κοινωνικής καινοτομίας.

🇨🇾

Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης SYNTHESIS ιδρύθηκε το 2002 και είναι ένας καινοτόμος οργανισμός που σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα με κοινωνικό αντίκτυπο. Η SYNTHESIS είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς  στην Κύπρο  στους τομείς της κοινωνικής καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.Η Synthesis ίδρυσε το Hub Nicosia, ένα κέντρο κοινωνικής καινοτομίας που στεγάζει και υποστηρίζει επιχειρηματίες και οργανισμούς με κοινωνικούς σκοπούς. Σε έναν κοσμό που περιβάλλεται από συγκρούσεις και αποκλεισμούς  πολλών μορφών,η SYNTHESIS φιλοδοξεί να λάβει μέρος σε δράσεις που βελτιώνουν  τις ατομικές ζωές,ενισχύουν την κοινωνική ένταξη και συμβάλλουν σε ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον, για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive