Αποτελέσματα

1ο Παραδοτέο Έργου- “FLOURISHING”: Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκμάθησης

Το πρώτο παραδοτέου του έργου FLOURISH είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα ψηφιακή δομή που θα έχει διπλή λειτουργία:

α) Εκπαίδευση  των εκπαιδευτών  ενηλίκων στη διαγενεακή μάθηση.

β)Υποστήριξη των ηλικιωμένων και νεαρών ενηλίκων στη δημιουργία των προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς τους παρέχοντάς τους τα σχετικά εργαλεία.

Κάθε εταίρος θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων με διαδραστικό περιεχόμενο όπως ασκήσεις,μικρά τεστ και παρουσιάσεις.Οι εκπαιδευτές ενηλίκων, οι ηλικιωμένοι και οι νέοι θα έχουν  την ευκαιρίανα βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους που είναι σχετικές με τη διαγενεακή μάθηση και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

2ο Παραδοτέο Έργου - "FLOURISH CENTERS: Διαγενεακοί Χώροι Πολιτιστικής Συγγένειας

Το σεμινάριο θα είναι online και offline θα φέρει σε επαφή μη προνομιούχους ηλικιωμένους (ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται σε οίκους ευγηρίας) και νέους (ηλικίας 18-30). Συνολικά 16 συμμετέχοντες θα χωριστούν ισομερώς μεταξύ ομάδων-στόχων προκειμένου να συνεργαστούν σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σεμινάριο θα βασίζεται στις εκπαιδευτικές ενότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου Παραδοτέου του έργου,όπως δεξιότητες επικοινωνίας μεταξύ των γενεών, ο πολιτισμός ως γέφυρα επικοινωνίας,ψηφιακά εργαλεία για διαγενεακή κοινωνικοποίηση και επικοινωνία,πρακτικός οδηγός για την ολοκλήρωση διαγενεακών δραστηριοτήτων κατα τη διάρκεια του σεμιναρίου,πως να δημιουργήσετε ένα βίντεο για πολιτιστική επικοινωνία καθώς και έναν πρακτικό οδηγό,σχετικό με αυτό το θέμα.

3ο Παραδοτέο Έργου - "FLOURISH" : Έκθεση Ζωντανών Εικονικών Εμπειριών

O (live) εικονικός εκθεσιακός χώρος είναι ένας ενδυναμωτικός νέας γενιάς χωρίς αποκλεισμούς  κοινοτικός εκθεσιακός χώρος που θα διαδώσει τα προϊόντα/δημιουργικά αποτελέσματα που θα παραχθούν από τους συμμετέχοντες στο 2ο Παραδοτέο του έργου.Αυτός είναι ένας κιανοτόμος  τρόπος να απευθυνθούμε στις υπεύθυνες γεωγραφίες της πολιτιστικής ταυτότητας και να αντιμετωπιστούν οι αμφιλεγόμενες διαδικασίες  κοινωνικής(επανα)μνήμης και λήθης. Ο (LIVE) εικονικός εκθεσιακός χώρος,θα μπορούσε να λειτουργήσει ως χώρος όπου οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν σε βιωμένες κοινωνικές και τοπικές αναμνήσεις,βασιζόμενοι στην ιδέα του “Second Life” και άλλες προσομοιώσεις του ίδιου είδους.Οι ομάδες-στόχοι της έκθεσης δεν περιορίζονται μόνο στους μη προνομιούχους ηλικιωμένους και στους νέους.Αντίθετα, το συγκεκριμένο παραδοτέο για να επιτευχθεί θα προωθηθεί και θα διαδοθεί σε στοχεμεύνα και γενικά κοινά που η ομάδα του έργου θα έχει ήδη προσεγγίσει ώστε να αυξηθεί η προβολή των εκθεμάτων και της έκθεσης.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive