Έναρξη της έκθεσης "Living Virtual Experiences (LIVE)"

PR2: Affinity Spaces - Ελλάδα

PR2: Affinity Spaces - Κύπρος

PR2: Affinity Spaces - Ιταλία

PR2: Affinity Spaces - Αυστρία

PR2: Affinity Spaces - Γαλλία

FLOURISH – 3η Διακρατική Συνάντηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

FLOURISH- 2Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

FLOURISH-ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "FLOURISH CENTERS" ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EPALE

ΤΟ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FLOURISH CENTERS ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ!

Αυτό το έργο πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η δημοσίευση εκφράζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση πληροφορίας που περιέχεται σε αυτήν. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive