Ηλεκτρονικά μαθήματα

Ενότητα 1

"Ο πολιτισμός ως γέφυρα επικοινωνίας"

Ενότητα 2

"Ψηφιακά εργαλεία και διαγενεακή κοινωνικοποίηση και επικοινωνία"

Ενότητα 3

"Πώς να δημιουργήσετε ένα βίντεο για πολιτιστική επικοινωνία"

Ενότητα 4

"Πρακτικός οδηγός για την ολοκλήρωση της διαγενεακής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου"

Ενότητα 5

"Διαγενεακή επικοινωνία & ισότητα"

Ενότητα 6

"Η διαγενεακή προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση"

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive