Έναρξη της έκθεσης "Living Virtual Experiences (LIVE)"

01.11.2023

Σε έναν ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο, η σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. Αυτή ακριβώς είναι η αποστολή της έκθεσης “Living Virtual Experiences” (LIVE). Αντλώντας το περιεχόμενό της από πραγματικές εμπειρίες και εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του PR2, το αποτέλεσμα αυτό επιδιώκει να ενδυναμώσει τις κοινότητες και να επανεφεύρει την έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω μιας προσέγγισης εικονικής έκθεσης. Δίνοντας έμφαση στη συμμετοχικότητα, τη συνεργατική εμπλοκή και τη διαγενεακή επικοινωνία, οι χρήστες θα οδηγηθούν σε μια εξερεύνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Γαλλία, την Αυστρία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία.

Αυτή η πλατφόρμα δεν είναι απλώς μια ακόμη πρωτοβουλία- είναι μια μετασχηματιστική προσπάθεια που ενδυναμώνει τις κοινότητες, διατηρεί την πολιτιστική ταυτότητα και διερευνά την έννοια της κληρονομιάς. Αξιοποιώντας τη δύναμη των εικονικών εκθέσεων, η πλατφόρμα επιτρέπει στα άτομα να ασχοληθούν ενεργά με τις πολιτιστικές τους ρίζες, γεφυρώνοντας τα χάσματα των γενεών και διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν μένει πίσω. Πρόκειται για μια συνάντηση μεταξύ γενεών, ενωμένων από τις απεριόριστες δυνατότητες του πολιτισμού και ενδυναμωμένων από τα εργαλεία της ψηφιακής εποχής.

Τι προσφέρει η πλατφόρμα;

Ετοιμαστείτε να εμπνευστείτε! 

Ανακαλύψτε νέες παραδόσεις και πολιτιστικές πτυχές μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες που έχουν εξελιχθεί παράλληλα με τις δεσμεύσεις μας, σχεδιασμένες να ενθαρρύνουν τόσο τους νέους όσο και τους ηλικιωμένους να συμμετέχουν ενεργά στον πολιτισμό που τους περιβάλλει, διευκολύνοντας παράλληλα την αμοιβαία μάθηση και γεφυρώνοντας τα χάσματα μεταξύ των γενεών. Περισσότερα από 70 άτομα έχουν συμβάλει στην παρουσίαση ποικίλων πολιτιστικών πτυχών των αντίστοιχων περιοχών και χωρών τους. Αυτό το εμπνευσμένο περιεχόμενο, μπορεί να χρησιμεύσει ως μοντέλο που μπορεί να προσαρμοστεί και να αναπαραχθεί στη δική σας κοινότητα.

Είστε έτοιμοι να περιηγηθείτε και να επαναπροσδιορίσετε την πολιτιστική κληρονομιά με νέο και καινοτόμο τρόπο; Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε ένα ταξίδι ανακάλυψης;

Επισκεφθείτε την έκθεση  👉

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive

Μετάβαση στο περιεχόμενο